Doprava Do ulice Ondříčkova je možné se pohodlně dostat dopravními prostředky městské integrované dopravy. Na dohled od domu je náměstí Jiřího z Poděbrad – stanice metra A. A zastávka tramvaje č. 11. Google maps - Metro A, zastávka tramvaje č. 11 Náměstí Jiřího z Poděbrad V minulosti se zde nacházely zahrady, ze kterých se v devatenáctém a dvacátém století utvořil městský park. Tento park v současnosti vyplňuje hlavní plochu náměstí. Park prodělal v letech 2001-2003 rozsáhlou rekonstrukci, kdy došlo k celkové revitalizace zeleně, a park byl osazen novými dřevinami a nově vydlážděn, proto se stal vhodným místem k pěším procházkám. Avšak parčík není jedinou dominantou náměstí Jiřího z Poděbrad. Tou je především tamní sakrální památka, která svým neobvyklým vzhledem upoutá každého kolemjdoucího. Prague City line - nám. Jiřího z Poděbrad Riegrovy sady Pokud na toulkách Prahou 3 hledáte místo, kde byste se mohli konečně na chvíli zastavit, odpočinout si a nabrat nové síly pro další putování po této části Prahy, jsou Riegrovy sady tou pravou volbou. Tyto vinohradské sady, pojmenované po významném českém politikovi, se právem řadí mezi nejvyhledávanější místo s možností posedět v přijemných hospůdkách s neopakovatelným výhledem na Pražský hrad. Restaurace a zahrádky v Riegrových sadech Mahlerovy sady Mahlerovy sady je bývalý park v Praze, nacházející se pod Žižkovským vysílačem, vedle židovského hřbitova na Žižkově. Byl zřízen v 50. letech 20. století na místě zrušené části židovského hřbitova. Na konci 80. let 20. století byl zmenšen v důsledku stavby Žižkovského vysílače a přešel do vlastnictví Českých Radiokomunikací. České Radiokomunikace jej jako soukromý pozemek pronajaly na dvacet let společnosti OREATHEA s.r.o., která na části území parku vybudovala restauraci a následně většinu travnatých ploch parku v roce 2013 vybetonovala za účelem zřízení minigolfu. www.towerpark.cz Kavárna Café Chef Kořeny kavárny Café Chef sahají hluboko do minulosti (historie) kaváren v Praze. Její nejslavnější předchůdkyně byla Malostranská kavárna na Malostranském náměstí v Domě u kamenného stolu. Tato kavárna sloužila nejčastěji Pražanům k zastavení na víkendových procházkách po Malé straně. www.cafechef.cz La Botega Podnik La Bottega Gastronomica inspirovaný světovými trendy zahájil svou činnost v lednu 2014 v Ondříčkově ulici na Praze 3. Gastronomické bistro s velkou nabídkou italských laskomin má navíc jednu exkluzivní novinku - kuchařský prostor se zcela novou koncepcí, tzv. „rosticcerií“. aromi.labottega.cz Základní škola na náměstí Jiřího z Poděbrad Základní škola na náměstí Jiřího z Poděbrad je Fakultní Základní škola Pedagogické fakulty UK a od školního roku 2006/2007 vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu Duhová škola, který mimo jiné nabízí výuku angličtiny od prvního ročníku, od čtvrtého ročníku rozšiřující výuku jazyků a matematiky a široké spektrum volitelných předmětů na druhém stupni. www.skola-jirak.cz Mateřská školka Tučňákov Tučňákov - první a jediná školička pracující s unikátním programem multismyslové stimulace dětí. Vedeme děti k systematickému zapojování všech smyslů pomocí nichž lépe, rychleji a hlouběji poznávají svět. Dáváme průchod přirozené zvědavosti a rozvíjíme lásku k poznání. Jsme školičkou do které se děti těší. Využijte soukromého hlídání Vaší ratolesti v prostorách Tučňákova. Jedná se o nově vybudované a kompletně vybavené studio pro děti. /www.soukrome-materske-skoly.cz/tucnakov Divadlo Na vinohradech Divadlo na Vinohradech je prestižní činoherní scénou s výborným hereckým souborem, více než stoletou tradicí a živým zaměřením do budoucna. DnV tvoří důležitý prvek v rámci pražského i celostátního divadelního kontextu.
30. května 1990 se ve veřejném konkurzu stala ředitelkou Divadla na Vinohradech herečka Jiřina Jirásková, která vedla divadlo do 30. 6. 2000. Následoval ředitel Jindřich Gregorini a umělecký šéf Martin Stropnický. V současné době DnV vede ředitel Tomáš Töpfer a umělecký šéf Juraj Deák.
www.divadlonavinohradech.com